Generálny riaditeľ

4027

generálny riaditeľ: prof. PharmDr. Ján KYSELOVIČ, CSc. poštová adresa: Lamačská cesta 7315/8A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 04

Vedenie Slovenskej agentúry životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. V obchodných organizáciách je generálny riaditeľ zodpovedný za neziskové organizácie - riaditeľ. Nasledujúce rozdiely medzi riaditeľom a generálnym riaditeľom možno nájsť, ak sa na vedúceho obchodnej jednotky vzťahuje termín "riaditeľ". generálny riaditeľ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Mlynské nivy 59/A 824 84 Bratislava 26 tel.: Generálny riaditeľ od roku 2015 Základným pilierom, na ktorom Tatra banka stojí, je každodenná neúnavná práca našich zamestnancov. Bernhard Henhappel Výkonná rada RTVS: PhDr.

  1. Prevod peňazí na bankový účet z amazon pay
  2. Stručne opíšte nákup na maržu
  3. Nástroj na odstránenie bitcoinového ransomvéru
  4. Predikcia ceny btc v roku 2021
  5. Ako nakupovať kanadské zásoby na základe robinhood

Richard Prokypčák generálny riadite o.c.p. V rokoch 2000 až 2010 pôsobil ako predseda predstavenstva a riaditeľ fúzií a akvizícií v spoločnosti UniCredit CAIB Slovakia, a.s. a zároveň bol v rokoch 2007 až 2010 členom predstavenstva spoločnosti UniCredit CAIB Czech Republic, a.s. V rokoch 2010 až 2011 generálny riaditeľ: prof. PharmDr.

Vedenie Slovenskej agentúry životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja.

Generálny riaditeľ

Generálny riaditeľ RTVS PhDr. Jaroslav Rezník 02/6061 1204 02/6061 1205 e-mail Štúdio RTVS Banská Bystrica RTVS Banská Bystrica, Mgr. Miroslav Debnár, PhD., riaditeľ 048/47 17 179 e-mail Štúdio RTVS Košice RTVS Košice, PhDr. Jozef Puchala, PhD., riaditeľ Juraj Jurčík Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ (Chief Executive Officer) 2000 Ekonomická univerzita, Bratislava 2004 Master of Business Administration, Nottingham Trent University, Veľká Británia Generali Poisťovňa, a.

Generálny riaditeľ

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP. Ing. Richard Strapko je manažérom s viac ako 15-ročnou praxou v oblasti finančných služieb na Slovensku. V roku 1999 absolvoval inžinierske štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Peter Horváth Zástupca generálneho riaditeľa. Ing. Peter Dolinský generálny riaditeľ: MVDr. Peter Mrva: Sekcia reformnej agendy +421 2 593 73 374 generálny riaditeľ: Mgr. Oskar Dvořák: Sekcia zdravia +421 2 593 73 273 generálny riaditeľ: doc. MUDr. Jozef Kalužay, PhD. – poverený riadením: Sekcia zdravotníckeho vzdelávania +421 2 593 73 111 generálny riaditeľ: prof. PhDr. Mgr. Monika generálny riaditeľ.

Generálny riaditeľ

Žilina: +421 41 – 517 1234 e-mail: sekretariat_gr@vahostav-sk.sk. Ing. Ivan Kimlička výkonný riaditeľ poverený riadením divízie Zahraničie.

Generálny riaditeľ riadi činnosť ŽSR a je za jej výsledky zodpovedný Správnej rade. Okrem toho je štatutárnym orgánom ŽSR – zastupuje organizáciu navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach, pokiaľ nie sú vo výlučnej pôsobnosti Správnej rady alebo Ministerstva dopravy a výstavby SR. Generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce Bc. Hedviga Machayová, MBA bola menovaná do funkcie ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanom Krajniakom s účinnosťou od 1. mája 2020. ŽIVOTOPIS Bc. Hedviga Machayová, MBA certifikovaný audítor v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Profesijná prax od 2018 MAIRO s.r.o., konateľ spoločnosti technik Výkonný riaditeľ je zaužívaný slovenský preklad anglosaského termínu "executive director", menej často aj termínu "managing director". "Executive director" [1] znamená: predovšetkým: takého člena správnej rady (t. j. spravidla Board of Directors), ktorý aj pracuje v podniku na plný úväzok (a teda najmä nie len ako poradca PhDr.

s., Bratislava1997 Finančný riaditeľ Generali PPF Holding, Praha2008 Riaditeľ účtovníctva a konsolidácie Generali PPF Insurance, Moskva2010 Člen Generálny riaditeľ. JUDr. Peter Horváth Zástupca generálneho riaditeľa. Ing. Peter Dolinský Poverený riadením ekonomického odboru. Ing. Jozef Tomeček Riaditeľ odboru informačných technológii. Andrej Brezniak Riaditeľ odboru kontroly.

Ing. Tomáš Lamprecht Riaditeľ … Generálny riaditeľ riadi činnosť fondu, rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach a za fond koná navonok samostatne, počas jeho neprítomnosti ho zastupuje námestník. Právne akty, obsahom ktorých je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom nehnuteľnosti v správe fondu na iné osoby, podpisujú generálny riaditeľ a námestník spoločne. Sekcia informatiky - generálny riaditeľ: plk. Mgr. Miroslav Homola: Kriminálny úrad FS - riaditeľ: pplk. Mgr. Dana Hlaváčová Vanková: Kancelária prezidenta - dočasne poverená riadením: JUDr. Denisa Židová, MBA: Odbor právnych služieb a bezpečnosti - riaditeľka: Mgr. Richard Dírer: Centrum komunikácie a podpory - riaditeľ generálny riaditeľ.

"Executive director" [1] znamená: predovšetkým: takého člena správnej rady (t. j. spravidla Board of Directors), ktorý aj pracuje v podniku na plný úväzok (a teda najmä nie len ako poradca PhDr.

1 sar až jpy
nakupujte predvojové prostriedky prostredníctvom vernosti
nový šekel za usd
türkçe top 10 2021
100 miliónov usd na nairu
12 000 sar až zar

Generálny riaditeľ RTVS PhDr. Jaroslav Rezník 02/6061 1204 02/6061 1205 e-mail Štúdio RTVS Banská Bystrica RTVS Banská Bystrica, Mgr. Miroslav Debnár, PhD., riaditeľ 048/47 17 179 e-mail Štúdio RTVS Košice RTVS Košice, PhDr. Jozef Puchala, PhD., riaditeľ

+421 376403830, +421 376403834 Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne : 2018 – súčasnosť : Environmentálny fond pod Ministerstvom životného prostredia SR – člen rady. 2018 – 09/2020 : Magistrát hlavného mesta SR – viceprimátor mesta Bratislavy pre šport, školstvo, komunikáciu s BSK a bezpečnosť. 2016 – 09/2020 Generálny riaditeľ VÚVH Odbor koncepcií, programov a vodného plánovania; Odbor hydrológie a hydrotechniky; Odbor kvality vôd NRL pre oblasť vôd na Slovensku Odbor ekonomiky a správy majetku; Veda a výskum. Publikácie a zborníky. Licencované a voľne dostupné e-zdroje; Aktuálne projekty. Zrealizované projekty; Ocenenia a Generálny riaditeľ . Richard Prokypčák generálny riadite o.c.p.

2. okt. 2020 Generálny riaditeľ Dušan Karaska, ktorý bol pred nástupom do funkcie riaditeľom Správy CHKO Horná Orava, prijal vymenovanie na post s 

Kalavská požiadala Kuželu, aby ostal vo svojej funkcii a pokúsil sa presvedčiť Rudinského a … IUVENTA / Kontakty / Generálny riaditeľ Generálny riaditeľ. Mgr. Peter Lenčo, PhD. generálny riaditeľ e-mail: peter.lenco@iuventa.sk Kancelária generálneho riaditeľa: Barbora Knaperková tel: +421 2 592 96 108 mobil: +421 905 448 227 e-mail: kancelariagr@iuventa.sk Generálny riaditeľ je štatutárnym a výkonným orgánom Úradu, ktorý riadi jeho činnosť. Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Úradu, ktoré nie sú podľa zákona č.

Generálny riaditeľ riadi činnosť ŽSR a je za jej výsledky zodpovedný Správnej rade. Okrem toho je štatutárnym orgánom ŽSR – zastupuje organizáciu navonok a koná v jej mene vo všetkých veciach, pokiaľ nie sú vo výlučnej pôsobnosti Správnej rady alebo Ministerstva dopravy a výstavby SR. Generálna riaditeľka Národného inšpektorátu práce Bc. Hedviga Machayová, MBA bola menovaná do funkcie ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanom Krajniakom s účinnosťou od 1. mája 2020.